محصولات تراریخته
محصولات تراریخته چیست؟

محصولات تراریخته چیست؟

محصولات تراریخته یعنی دستکاری ژنتیکی محصولات یا جانوران طوری که ویژگی های آن محصول یا جانور را تغییر بدهیم.

تراریخته به انگلیسی یعنی Transgenesis که از دو واژه Transformation و Genesis گرفته شده است. ترنسفورمیشن یعنی تغییر شکل و Genesis هم یعنی اصل و ریشه یک چیز پس Transgenesis یعنی تغییر دادن ژن اولیه و اصلی یه جاندار .

هدف از تراریخته کردن محصولات جلوگیری در برابر تهدیدها، آفت ها یا بیماری ها است مثلا محصول گندم، نیشکر، ذرت و … را طوری با مهندسی ژنتیک تغییر میدهند که آفت روی محصول تاثیر نگذارد تا به اصطلاح محصول با کیفیت تری تولید شود

نکته مهم این است که اگر چند  ژن به محصول جدید اضافه شود “تراریخته” و اگر چند ژن کمتر شود یا کاری کنند که عملکرد نوعی از ژن مختل شود ، اصطلاحا  “فروریخته” می نامند.

 

www.bliusa.com

 

مضرات محصولات تراریخته

  1. واکنش آلرژیک: دستکاری ژنتیکی باعث ایجاد پروتئین هایی در گیاه یا جانور جدید می شود که ممکن است برای بدن انسان به عنوان عامل بیگانه شناسایی شده و منجر به ایجاد واکنش آلرژیک شود.
  2. نامناسب برای محیط زیست: بقایای این جانداران برای محیط زیست نامناسب است و تا مدت ها به صورت مخفی در طبیعت باقی می ماند.
  3. کاهش تنوع زیستی: تغییرات ژنتیکی باعث آسیب به برخی ارگانیسم ها (مانند آفات و حشرات) در اکوسیستم می شود و از تنوع زیستی آن ها می کاهد.
  4. کاهش کارایی آنتی بیوتیک ها: به دلیل تغییرات ژنتیکی، این محصولات به ویروس ها و باکتری ها مقاوم می شوند؛ خاصیت آنتی بیوتیکی خود را در بدن اعمال می کنند و از کارایی آنتی بیوتیک های دارویی می کاهند.
  5. طعم غیر متداول: به دلیل تغییر در ساختار این محصولات، طعم متفاوتی خواهند داشت.
  6. نامناسب از جهت تغذیه ای برای انسان ها: این محصولات باعث ایجاد بیماری های جدید در انسان می شوند و در بسیاری از گونه های حیوانات مانند موش ها و پروانه ها باعث مرگ شده اند.
  7. سلاح بیولوژیک: بسیاری از کشورها از این محصولات به عنوان سلاح بیولوژیک برعلیه دشمنان خود استفاده می کنند.

 

www.bliusa.com